A sáromberki Teleki-kripta


A Telekiek sáromberki kriptája a falutól keletre fekvő ún. „régi temető” dombjának északi lejtőjén áll. Téglalap alaprajzú épület, keskenyebb északi és déli oldalán három-három, szélesebb nyugati és keleti oldalán négy-négy nagyméretű félköríves ablaknyílással. A falszövetek tanusága szerint eredeti arculata nagymértékben eltért a maitól: a hajdani építőmester egy minden oldalról nyitott árkádokkal határolt teret hozott létre, a derékmagasságig emelt [...]

Református templom, Székelyhíd


A hármas térfűzésű székelyhídi református templom nyugati homlokzatán egy vaskos barokk torony áll, a hossznégyszögű hajó pedig keleten a sokszögzáródású szentéllyel zárul. Három 19. századi toldaléktér csatlakozik még a templomtesthez: nyugatról a toronyhoz simulva és keletról két [...]

Vöő Gabriella (Kolozsvár, 1937 – 2006. márc. 24., Pécs–Kolozsvár)


Vöő Gabriella 1937-ben született Kolozsvárt. Lánykori neve Zatler Gabriella. Egyetemi tanulmányait szülővárosában, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen végezte, magyar nyelv és irodalom szakon. 1960-tól kezdődően nyugalomba vonulásáig a Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Fiókja Etnográfiai és Folklór Osztályának kutatója [...]


beszúr

beszúr

beszúr